Agencija upisana u registar posrednika pod red. br. 1415

Saveti za ugovor o zakupu nekretnine: Kako se kao zakupodavac bolje osigurati

Zakup nekretnine može biti unosan način dodatne zarade, ali je važno da se kao zakupodavac adekvatno zaštitite. Pravilno sastavljen ugovor o zakupu je ključ za izbegavanje potencijalnih problema i sporova. U ovom blog postu, dajemo vam pet saveta šta posebno naznačiti u ugovoru o zakupu kako biste se bolje osigurali.

1. Precizno definišite obaveze zakupca

Jedan od najvažnijih aspekata ugovora o zakupu je precizno definisanje obaveza zakupca. U ugovoru jasno navedite:

 • Obaveze održavanja nekretnine.
 • Pravila korišćenja zajedničkih prostorija.
 • Politiku o kućnim ljubimcima.
 • Postupke u slučaju oštećenja nekretnine.

Na ovaj način ćete se osigurati da zakupac zna šta se od njega očekuje i smanjiti rizik od nesporazuma.

2. Uslovi za plaćanje zakupnine

Jasno definisani uslovi za plaćanje zakupnine su ključni za redovno primanje vaših prihoda. U ugovoru treba da navedete:

 • Iznos mesečne zakupnine.
 • Datum do kog zakupnina treba da bude plaćena.
 • Način plaćanja (bankovni transfer, gotovina, itd.).
 • Penale za kašnjenje u plaćanju.

Time ćete obezbediti da zakupac bude svestan svojih finansijskih obaveza i posledica neplaćanja.

3. Depozit i uslovi povrata

Depozit je važan alat za zaštitu vaših interesa kao zakupodavca. U ugovoru precizno definišite:

 • Iznos depozita.
 • Uslove pod kojima se depozit vraća.
 • Situacije u kojima možete zadržati deo ili ceo depozit (npr. oštećenje imovine, neplaćeni računi).

Ovo će vam omogućiti da pokrijete potencijalne štete ili gubitke prouzrokovane od strane zakupca.

4. Trajanje ugovora i uslovi produženja ili raskida

Jasno definisano trajanje ugovora i uslovi za njegovo produženje ili raskid su od suštinske važnosti. U ugovoru treba da navedete:

 • Početni i završni datum zakupa.
 • Uslove za produženje ugovora.
 • Situacije u kojima može doći do prevremenog raskida ugovora (npr. neplaćanje zakupnine, kršenje kućnog reda).

Na ovaj način ćete imati jasne smernice za trajanje zakupa i postupanje u slučaju problema.

5. Prava zakupodavca za pregled nekretnine

Kao zakupodavac, važno je da imate pravo da povremeno pregledate svoju nekretninu kako biste se uverili da se koristi na odgovarajući način. U ugovoru navedite:

 • Učestalost pregleda nekretnine.
 • Način najavljivanja poseta zakupcu.
 • Prava u slučaju potrebe za hitnim pregledom (npr. u slučaju sumnje na štetu ili kršenje ugovora).

Ovo će vam omogućiti da održavate kontrolu nad stanjem svoje imovine.

Zaključak

Zaključak je da je dobro sastavljen ugovor o zakupu ključ za zaštitu vaših interesa kao zakupodavca. Detaljno definisane obaveze zakupca, uslovi plaćanja, pravila o depozitu, trajanje ugovora, i prava na pregled nekretnine će vam omogućiti miran san i sigurnost. Uzimajući u obzir ove savete, možete značajno smanjiti rizik od problema tokom trajanja zakupa.

Za dodatne informacije i savete o zakupu nekretnina, posetite naš blog i budite u toku sa najnovijim vestima i trendovima na tržištu nekretnina.