Agencija upisana u registar posrednika pod red. br. 1415

Cenovnik usluga

Cenovnik usluga:

 
1. Posrednička naknada pri kupoprodaji nepokretnosti iznosi 3% od ugovorene kupoprodajne cene, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno. Posrednička naknada se isplaćuje zaključenjem pravnog posla koji je predmet posredovanja. Posredničku naknadu plaća Nalogodavac koji je sa Posrednikom sklopio Ugovor o posredovanju. Nalogodavac može da bude prodavac, kupac, zakupodavac ili zakupac, odnosno punomoćnik nekog od tih lica.
    Posrednička naknada kod zamene nepokretnosti iznosi 3% od vrednosti zamenjenih nepokretnosti, osim ako nije drugačije ugovoreno Ugovorom o posredovanju.

2. Posrednička naknada pri zakupu nepokretnosti koje su u funkciji stambenog prostora iznosi 50% od mesečne vrednosti zakupa predmetne nepokretnosti.
  Posrednička naknada pri zakupu nepokretnosti koje su u funkciji poslovnog prostora plaća se u visini jedne mesečne zakupnine predmetne nepokretnosti. 
    Posredničku naknadu pri zakupu po pravilu plaća zakupac, osim ako to nije drugačije uređeno Ugovorom o posredovanju.

3. Nalogodavac i Posrednik mogu ugovoriti i posebne, fiksne troškove Posrednika, koje mogu podrazumevati posebnu vrstu marketing promocije nepokretnosti nalogodavca, pomoć u otklanjanju pravnih i administrativnih nedostataka nepokretnosti Nalogodavca i druge pravne i investicione savete i sl. Ovi troškovi ne ulaze u iznos posredničke naknade, a naplaćuju se samo i isključivo ako su ugovoreni Ugovorom o posredovanju.
 
    Angažovanje Posrednika od strane Nalogodavca pismeno ili usmeno podrazumeva da je Nalogodavac upoznat sa Opštim uslovima poslovanja koji su javno dostupni i samim tim Nalogodavac prihvata sve obaveze koje iz njih proističu.


  Mitrović Nekretnine 2022